F&B ĐÀO TẠO

Lớp Marketing ngày 29 & 30/06/2019

person Nguyễn Đặng Yến Thy access_time Tháng 7 2019

TALKSHOW 02/2019: KINH DOANH ẨM THỰC THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

person Nguyễn Đặng Yến Thy access_time Tháng 6 2019

Xây dựng chiến lược Marketing và triển khai hiệu quả ngành F&B

person Nguyễn Đặng Yến Thy access_time Tháng 6 2019

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up