Dành cho các bạn dự định mở quán cà phê, nhà hàng. Hoặc các bạn đang kinh doanh nhưng gặp khó khăn cần phân tích điều chỉnh mô hình cho hiệu quả.

  ĐĂNG KÝ  

NỘI DUNG KHOÁ COACH

 • Làm rõ ý tưởng kinh doanh, tạo bản sắc riêng cho doanh nghiệp và chi tiết hoá bằng mô hình kinh doanh.
 • Thu thập thông tin thị trường
 • Xác định ngân sách đầu tư: các hạng mục cần đầu tư, mức độ đầu tư và phân tích hiệu quả đầu tư.
 • Phân tích chi phí và định giá kinh doanh phù hợp
 • Lập kế hoạch tài chính chi tiết
 • Phân tích tính khả thi của dự án và hiệu chỉnh phù hợp
 • Định vị thương hiệu thông qua tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
 • Qui trình hoàn thiện kế hoạch kinh doanh

Clip chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Trúc Chi tại Đào tạo nghề Tài Danh năm 2012

 

 • Nắm được phương pháp lập kế hoạch kinh doanh tiêu chuẩn
 • Học cách tổ chức làm viêc nhóm hiệu quả
 • Nắm được phương pháp thu thập ý kiến khách quan nhất và vận dụng tập trung nhiều góc nhìn.
 • Được tham gia xây dựng và hoàn thiện một kế hoạch kinh doanh cụ thể từ ý tưởng đến kế hoạch tài chính chi tiết.
 • Được 2 giờ tư vấn riêng cho kế hoạch kinh doanh cá nhân
 • Được kết nối với cộng đồng kinh doanh ẩm thực để tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
 • Được tham khảo thêm kiến thức kinh doanh, quản trị, và kiến thức chuyên môn ngành F&B qua thư viện tài liệu của F&B Coaching

 

Block 03

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up