Meeting Cộng đồng

TALKSHOW 02/2019: KINH DOANH ẨM THỰC THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

person Nguyễn Đặng Yến Thy access_time Tháng 6 2019

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up