Tài liệu F&B

Những nguyên tắc chung của ngành Dịch Vụ (General Service...

person Nguyễn Trần Hà My access_time Tháng 2 2019
Trong phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các bước phục vụ trong những bữa ăn tại nhà hàng mà Nhân viên phục vụ phải tuân thủ và làm theo trong hầu...

Những nguyên tắc chung của ngành Dịch Vụ (General Service...

person Nguyễn Trần Hà My access_time Tháng 2 2019
Ở bất kỳ cơ quan, tổ chức hay công ty thuộc bất kỳ ngành nghề nào đều cùng xây dựng nguyên tắc cho riêng mình để đảm bảo tính kỉ luật, nhất quán và hài hòa trong cơ...

Đạo đức ngành Dịch vụ Ẩm Thực (F&B Ethics)

person Nguyễn Trần Hà My access_time Tháng 2 2019
Đạo đức nghề nghiệp là điều quan trọng gần như bậc nhất mà mọi ngành nghề đều phải tuân thủ. Từ những anh/chị kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ đến cả người bán...

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up