Tài liệu quản trị

Là một người chủ hoặc người quản lý nhà hàng, trước hết hãy tìm hiểu điều mà nhân viên thích làm hơn công việc và bắt đầu khuyến khích, quản lý họ từ đó. 
​Một trận chiến để mang lại doanh thu ổn định và trận chiến để liên tục được cập nhật mới nhất trên các mạng xã hội để biết những gì mà mọi người đang nói về nhà hàng của bạn ở...

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up