Tài liệu kinh doanh

Sơ lược về BRAINSTORMING

person ADMIN access_time Tháng 2 2019
Làm việc tại một công ty sáng tạo, chúng tôi thường sử dụng phương pháp “brainstorming” để tìm ý tưởng mới. Tuy nhiên, khi mới đưa ra yêu cầu này, tôi thường gặp phải những cặp...

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up