Về chúng tôi

  • ADMIN
  • Tháng 12 2018

Về tổ chức F&B COACHING

F&B COACHING là một nhóm hoạt động chuyên môn được sáng lập và điều hành chính bởi chuyên gia Nguyễn Trúc Chi

 

SỨ MỆNH: Hỗ trợ doanh nghiệp F&B mang ý tưởng tốt đẹp vào cuộc sống và kinh doanh thành công.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

  • Tư vấn kinh doanh: hiệu quả
  • Tư vấn mô hình quản trị: chặt chẽ, tinh gọn
  • Set up chuyên môn:  tiêu chuẩn, chuyên nghiệp

 

CÁC KHOÁ COACH THƯỜNG XUYÊN

<

Các quán cà phê, nhà hàng mà F&B Coaching đã tư vấn và set up